Silver Expo BXL La vie commence à 60 ans

HET EERSTE BELGISCHE VIRTUELE SALON VOOR DE DE ZILVEREN ECONOMIE EN HET AANGENAAM OUD WORDEN

5 en 6 oktober 2023

Aangenaam ouder worden betekent zorgen voor het mooiste leven dat ouderen in hun eigen huis, in onze samenleving, kunnen hebben. Silver Expo is de vakbeurs die de grote Belgische spelers uit de sector rond hetzelfde doel samenbrengt.

Een partnerschap met

Een partnerschap met

Silver Expo BXL La vie commence à 60 ans

HET EERSTE BELGISCHE VIRTUELE SALON VOOR DE DE ZILVEREN ECONOMIE EN HET AANGENAAM OUD WORDEN

5 en 6 oktober 2023

Aangenaam ouder worden betekent zorgen voor het mooiste leven dat ouderen in hun eigen huis, in onze samenleving, kunnen hebben. Silver Expo is de vakbeurs die de grote Belgische spelers uit de sector rond hetzelfde doel samenbrengt.

0
exposanten
0
dorpen
0
lezingen
0
innovaties

WAAROM EXPOSEREN ?

Silver Expo Bxl is de professionele ontmoetingsplaats voor de zilveren economie, voor alle spelers in de seniorensector op de Belgische markt.

Voor u is Dit salon het ideale moment om uw aantal meetings te verhogen, uw zichtbaarheid te verbeteren, uw business te versnellen en bij te dragen tot het welzijn van onze ouderen.

Het is ook de gelegenheid om een stand van zaken op te maken van de actualiteit en de vooruitzichten van uw activiteitensector.

WAAROM EXPOSEREN?

Silver Expo Bxl is de professionele ontmoetingsplaats voor de zilveren economie, voor alle spelers in de seniorensector op de Belgische markt.

Voor u is Dit salon het ideale moment om uw aantal meetings te verhogen, uw zichtbaarheid te verbeteren, uw business te versnellen en bij te dragen tot het welzijn van onze ouderen.

Het is ook de gelegenheid om een stand van zaken op te maken van de actualiteit en de vooruitzichten van uw activiteitensector.

SILVER EXPO BXL, een commerciële springplank en een motor voor de groei
van de spelers op de markt van de zilveren economie.

SILVER EXPO BXL, een commerciële springplank en een motor voor de groei
van de spelers op de markt van de zilveren economie.

DE OPPORTUNITEITEN VAN DEZE EXPO

ACTIVITEITEN ONTWIKKELEN

Vergroot uw klantenportefeuille en verleid nieuwe prospects

Onderhoud uw relaties en stel uw nieuwigheden voor aan uw bestaande klanten

Geef een boost aan uw omzet

Vind financiering

NEEM DEEL AAN DE BEWEGINGEN IN DE SECTOR

Wees erbij op de grootste bijeenkomst van spelers uit de markt van de zilveren economie

Profiteer van deze bijeenkomst van invloedrijke spelers die prospects zullen aantrekken voor uw activiteiten die complementair zijn aan die van hen

Bereik een groter publiek door de vraag en het aanbod in de sector te centraliseren

ZICHTBAARHEID WINNEN

Positioneer uw merken op de Belgische markt van de zilveren economie

Verzeker uw aanwezigheid tussen de grote namen op deze markt

Maak uw structuur en uw oplossingen bekend

Zet de schijnwerpers op uw nieuwigheden

Onderscheid u van uw concurrenten met een aanwezigheid die bij uw aanbod past

DE DEUR OPENEN VOOR PARTNERSCHAPPEN IN HET SENIORENUNIVERSUM

Uitwisseling met het eco-systeem

Knoop allianties aan met andere ondernemingen, instellingen of verenigingen

Ontdek de nieuwe producten,
diensten en innovaties; kom uw creativiteit voeden

DEELHEBBEN AAN DE HERWAARDERING VAN HET AANGENAAM OUD WORDEN

Stel de actoren van de sector, verenigingen, groepen, distributeurs en al wie met senioren te maken heeft, in staat op een steeds adequatere manier in hun behoeften te voorzien

Draag bij tot de ontwikkeling van een mooie en gelukkige tweede levensfase voor het publiek voor wie uw aanbod is bestemd

Contribuer-photos

DE ZILVEREN ECONOMIE IN CIJFERS

La silver economy en chiffres

De cijfers spreken voor zich: gezien de vergrijzing van de bevolking hoeven de uitdagingen van de zilveren economie niet langer te worden aangetoond.  In België zullen alle sectoren van deze ’transversale’ economie de komende jaren bijzonder zwaar worden getroffen in een maatschappij die grote veranderingen ondergaat. De bevordering van het begrip ‘beter ouder worden’ wordt steeds belangrijker en vanzelfsprekender. 

Voor de actoren van de zilveren economie wordt een duidelijke positionering, een gedetailleerd inzicht in de markt en in mogelijke interacties, een aangepaste en zelfs visionaire ontwikkeling en verrijking van het aanbod een onbetwistbare sleutel tot succes.

In Frankrijk is het salon Silver Economy aan zijn 10e editie toe, met groot succes. In dezelfde geest werd de Belgische editie opgezet met partnerschappen: Silver Expo Bxl heeft zich gepositioneerd als een expo die mensen samenbrengt, op nationaal niveau, om exposanten te verwelkomen die toonaangevend zijn op hun markt en andere industriëlen, met respect voor de gebruikers en ontwikkelaars van nuttige innovaties voor gezond ouder worden in de maatschappij van morgen.

SilverExpoBxl_Logo_VarianteArbre

IS DIT HET GOEDE MOMENT VOOR EEN STAND OP SILVER EXPO 2023 ?

Evalueer de relevantie van uw aanwezigheid op de beurs naar gelang van het maturiteitsstadium van uw product of dienst.

FORMULES VOOR DEZE EXPO

Silver

DIT PACKAGE BEVAT :
 • Uw stand in 1 dorp
 • Zonder tele-adviseur
 • Ontvangst van e-mails
 • 1 flyer voor een product/de onderneming
 • 1 video - geen foto's
 • Geen chat
 • Globale statistieken bezoekers stand

Gold

DIT PACKAGE BEVAT :
 • Uw stand in 2 dorpen
 • 2 tele-adviseurs
 • Ontvangst van e-mails
 • 3 flyers voor een product/de onderneming
 • 10 foto's en/of video’s
 • Chat en link naar de site
 • Chat en link naar de site

Diamant

DIT PACKAGE BEVAT :
 • Uw stand in 3 dorpen
 • 4 tele-adviseurs
 • Ontvangst van e-mails
 • 6 flyers voor een product/de onderneming
 • Idem + Veelgestelde vragen + getuigenissen van klanten
 • Chat + 5 externe links
 • Gedetailleerde fiche per bezoeker op de stand/het salon
Salon virtuel - vue du hall

WAAROM ONS BEZOEKEN ?

U wenst bij te dragen tot de herwaardering van gezond ouder worden – meer concreet, voor kwetsbare senioren, oplossingen te vinden om hun welzijn te verhogen, hun verlies aan autonomie te vertragen, bij te dragen tot het behoud van sociale banden en mobiliteit, comfort, veiligheid en bijstand thuis te bieden, de woning aan te passen, hun bijstand thuis of in een instelling te verrijken.

Of, voor de actievelingen, om hen een waaier van vrijetijdsbesteding, fitness, toerisme en algemeen welzijn aan te bieden.

WAAROM ONS BEZOEKEN ?

U wenst bij te dragen tot de herwaardering van gezond ouder worden – meer concreet, voor kwetsbare senioren, oplossingen te vinden om hun welzijn te verhogen, hun verlies aan autonomie te vertragen, bij te dragen tot het behoud van sociale banden en mobiliteit, comfort, veiligheid en bijstand thuis te bieden, de woning aan te passen, hun bijstand thuis of in een instelling te verrijken.

Of, voor de actievelingen, om hen een waaier van vrijetijdsbesteding, fitness, toerisme en algemeen welzijn aan te bieden.

Een professioneel salon in België rond het thema van de herwaardering van het aangenaam ouder worden.

Of, voor de actievelingen, om hen een waaier van vrijetijdsbesteding, fitness, toerisme en algemeen welzijn aan te bieden.

ONTMOETINGEN MET ALLE MARKTLEIDERS IN DEZE SECTOR

In een groep exposanten die perfect geplaatst zijn, centraal gelegen en met een nationaal bereik, vindt u partners en leveranciers van uw keuze. 

UW DIENSTEN VERBETEREN MET EEN AANBOD OP MAAT

Positioneer uzelf op relevante wijze in uw activiteit, ongeacht de schaal: voldoe aan de behoeftes van senioren door de meest geschikte oplossingen te produceren of te gebruiken. 

PROFITEREN VAN DE ONTWIKKELINGEN IN DE SECTOR

Een focus op de verschillende ontwikkelingen in de sector zal u in staat stellen technologische oplossingen te verkennen en te ontdekken om uw bedrijf te ontwikkelen met visie of gewoon om op de hoogte te zijn van de technologieën en beloftes van morgen. 

EEN BETER INZICHT VERKRIJGEN IN DE BEHOEFTES VAN SENIOREN

Midden in een uitgebreide expo over de Belgische zilveren economie kunt u zich laten inspireren en uw kennis van het vak verfijnen, zowel door de stands van de exposanten te verkennen als door de verschillende presentaties, lezingen en rondetafelgesprekken.

HOE KAN U DEELNEMEN ?

Tijdens de Silver Expo zullen de stands van de verschillende spelers, verdeeld over 12 themadorpen, u verwelkomen om u hun diensten voor te stellen en hun innovaties te tonen.

Maar u krijgt ook de gelegenheid deel te nemen aan een reeks conferenties onder leiding van deskundigen op dit gebied over actuele – en futuristische – thema’s rond gezond ouder worden en de vooruitzichten daarvoor.

HOE KAN U DEELNEMEN ?

Tijdens de Silver Expo zullen de stands van de verschillende spelers, verdeeld over 12 themadorpen, u verwelkomen om u hun diensten voor te stellen en hun innovaties te tonen.

Maar u krijgt ook de gelegenheid deel te nemen aan een reeks conferenties onder leiding van deskundigen op dit gebied over actuele – en futuristische – thema’s rond gezond ouder worden en de vooruitzichten daarvoor.

BEZOEK HET VIRTUELE SALON

150 exposanten verdeeld over 12 themadorpen. Aanbiedingen ontdekken, documenten downloaden, afspraken maken en chatten in een virtuele expo die zowel ergonomisch als intuïtief is.   

VOLG DE OPENINGSTOESPRAKEN

Officiële momenten onder leiding van belangrijke persoonlijkheden op deze markt. Een inleiding tot het onderwerp met uitgelezen standpunten en invalshoeken. 

DEELNEMEN AAN THEMATISCHE RONDETAFELGESPREKKEN

Platforms voor uitwisselingen, delen van ervaringen en standpunten, tussen geven en ontvangen, communicatieplekken bij uitstek.

WETENSCHAPPELIJKE LEZINGEN BIJWONEN

Ideeën van experts, met hun visies op de zilveren economie, tijd om bij te praten over specifiek nieuws uit dit domein of over visies op de toekomst. Geselecteerde sprekers, geselecteerde onderwerpen. 

100% virtueel: van wandeling tot ontdekking, 
van lezingen tot debatten, van chats naar nieuwe ideeën …

100% virtueel: van wandeling tot ontdekking, 
van lezingen tot debatten, van chats naar nieuwe ideeën …

DE HELE ZILVEREN ECONOMIE IN 12 DORPEN

Exposanten met innovaties voor kleurrijk en aangenaam ouder worden in de maatschappij van morgen.

Om u te helpen het salon te bezoeken, zijn de exposanten verdeeld in activiteitensectoren: 12 ‘dorpen’ om te ontdekken in een gestructureerde en gehiërarchiseerde aanpak van de expo.

U kunt exposanten vinden door te scrollen door de volledige lijst of te klikken op een specifiek dorp.

Pictogramme couverts de table

1. ETEN - Overgewicht / Ondervoeding / Detox / Voedingssupplementen / Bio, vegan, vezels, insecten

Pictogramme se loger

2. VERBLIJVEN - Het aanpasbare aanpassen / Domotica / Bewegwijzering / Telebewaking, alarm / Keuken / Inloopdouche / Traplift / Liften

Pictogramme se déplacer

3. ZICH VERPLAATSEN - Toegankelijkheid / Hulp bij mobiliteit / Exoskeletten voor loophulp / Aangepaste voertuigen / Bewegwijzering in de stad / Slecht zicht

Pictogramme s'informer et défendre ses droits

4. OP DE HOOGTE BLIJVEN, ZIJN RECHTEN VERDEDIGEN - Pensioen / Ziekenfondsen / Verzekeringen / Syndicaten / Legaten en successie / Lijfrente / Levenseinde / Medisch geheim

Pictogramme prendre soin de soi

5. ZORG DRAGEN VOOR ZICHZELF - Welzijn / Loslaten, volle bewustzijn / Cognitieve stimulering / Spelletjes en zelftests / Lichttherapie / Balneo-, thalassotherapie / Vorm behouden / Cosmetica

Pictogramme prévenir les risques de fragilité

6. DE RISICO'S OP FRAGILITEIT VOORKOMEN - Zelfevaluatietoetsen / Risico’s op verlies van autonomie / Tools voor vroegtijdige waarschuwing / Diabetes / Obesitas / Slaap / Afhankelijkheid en verslaving

Pictogramme aider les aidants proches

7. MANTELZORGERS HELPEN - Netwerken / Verenigingen / Tools / Territoria / Labels als 'Amis des aînés' en 'Humanitudes'

Pictogramme la santé numérique

8. DURVEN VERBONDEN TE ZIJN MET GEZONDHEID - Voorzorgsmaatregelen en goede gebruiken / De beste toepassingen / Sites met een echte toegevoegde waarde / Toegang tot en delen van gegevens / De positie van de vakbonden van privé- en ziekenhuisartsen

Pictogramme nouveaux lieux de vie proches

9. ZICH NIEUWE PLAATSEN OM TE WONEN VERBEELDEN - Het woonzorgcentrum van morgen / Samenwonen met senioren / Intergenerationele woonomgevingen / De nieuwe begijnhoven / Dorpen voor senioren / Clubhouses

Pictogramme se divertir

10. ZICH VERMAKEN - Bescherming tegen oplichting / Cultureel toerisme / Stadstoerisme / Riviercruises / Musea anders / 'Greeter' worden in zijn wijk, zijn dorp, zijn stad

Pictogramme utile et vieillir fière de soi

11. NUTTIG EN FIER OP ZICHZELF OUDER WORDEN - Het charter van het vrijwilligerswerk / Humanitaire verenigingen / Wijkverenigingen / Solidariteitsverenigingen / Sponsor een kind / Mijn buurman helpen

Pictogramme vieillir demain

12. MORGEN OUDER WORDEN - HET DORP MET DE NUTTIGE INNOVATIES: 60 start-ups en spin-offs / Hun sponsors en peters / Concurrentieclusters /Living Labs, Fab Labs, User Labs

PLANNING VAN DE TUSSENKOMSTEN

Tijdens openingssessies, thematische rondetafelgesprekken en wetenschappelijke conferenties zullen deskundigen en exposanten hun ervaringen, standpunten en expertise omtrent actuele gebeurtenissen en tendensen in de sector met u delen.

LAATSTE NIEUWTJES

VOLG ONS OF NEEM CONTACT MET ONS OP

SECOND LIFE 60+
jpm@silverexpobxl.be
Opnieuw een geslaagd project van ScaleAdgency